Nieuwbouw DC Dudok Moerdijk

Het leveren en aanbrengen van circa 200 ton funderingswapening tbv 47.000 m2 distributiecentrum.