244 woningen De Tuinen van Morgenstond te Den Haag

Het leveren en aanbrengen van funderingswapening.